Zwroty

Pokaż listę kategorii +Zwiń listę kategorii -

Kupujący będący Konsumentem ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zakupu towarów zakupionych przez internet.

Art. 38a ,,Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

Wyjątek stanowią towary produkowane na indywidualne zamówienie Kupującego.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem handlowym:

+48 784 022 974

m.kwarciak@deltafan.pl