Strona internetowa deltafan.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję

Serwis nagrzewnic » Informacje o serwisie

DELTAFAN Sp. z o.o. Sp. k. wykonuje serwis nagrzewnic firmy Munters na gwarancji oraz serwis nagrzewnic po okresie gwarancji.
Reklamacje na gwarancji prosimy składać pod numerem telefonu +4833/8792038.
Do każdej reklamacji gwarancyjnej podchodzimy indywidualnie.

Przed zgłoszeniem reklamacji należy zapoznać się z kartą gwarancyjną, gdzie zamieszczono instrukcje postępowania w przypadku najczęstszych przyczyn przerw w działaniu urządzenia.
Awaria urządzenia spowodowana zanieczyszczeniem nagrzewnicy, użyciem nieodpowiedniego paliwa powstaje z powodów niezależnych od producenta i nie jest uznana jako naprawa w ramach gwarancji.

Dział serwisu przedstawia telefonicznie drogę do dalszego postępowania z reklamowaną nagrzewnicą.
Wysyłając nagrzewnice, należy dołączyć wypełnioną kartę gwarancyjną z opisem usterki oraz danymi do kontaktu.

Gwarancji nie podlegają części, zużywające się w trakcie normalnej pracy nagrzewnicy, takie jak: elektrody zapłonowe, dysze, filtry, termopary.

Nagrzewnice do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć do siedziby firmy na adres: DELTAFAN, 34-114 Brzeźnica 234B.
Nagrzewnice należy dostarczyć z opróżnionym zbiornikiem (bez paliwa) .W przypadku dostarczenia nagrzewnicy z paliwem w zbiorniku Sprzedający ma prawo odstąpić od naprawy i pozostawić nagrzewnicę do dyspozycji Kupującego, jednak nie dłużej niż 14 dni od powiadomienia Kupującego o zaistniałej sytuacji. Kupujący zostanie obciążony kosztami usunięcia paliwa ze zbiornika oraz kosztami transportu nagrzewnicy. Urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu . W przypadku jego braku Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu nagrzewnicy.

W przypadku serwisu pogwarancyjnego nagrzewnice należy dostarczyć do firmy DELTAFAN na własny koszt.
Cena za 1-roboczogodzinę po okresie gwarancji wynosi 90,00 PLN netto (VAT 23%).